Stampky

173 predajných miest

Sú ďalšími z radov nových produktov firmy TURISTICKÉ ZNÁMKY .“ STAMPKY “ sme začali vydávať aby sme vstúpili do povedomia našich zberateľov ako geografická a historicky vzdelávacia hra. Princípom zbierania STAMP štítkov je totožná geograficky náučná zberateľská hra. Nazbierajte dvanásť kupónov, ktoré Stampky obsahujú.  

Odstrihnite kupóny z obalov Stamp štítkov a vložte do obálky. 

Zašlite na adresu:

Turistické známky
Ondruš a spol.,s r.o.
05371 Uloža

Nezabudnite uviesť spiatočnú adresu.

Obratom Vám zašleme nepredajný prémiový Stamp štítok zdarma na Vašu adresu.

Pri ďalších zásielkach kupónov obdržíte vždy iný prémiový Stamp štítok. 


Prajeme Vám krásne zážitky s novou zberateľskou hrou na cestách po našej vlasti!  


 Kovové štítky sa dajú klasicky pribiť na palicu, alebo tiež vďaka silikónovej samolepke prilepiť na akýkoľvek materiál (napríklad zošit, album, batoh, súčasť oblečenia a pod.)

Vyhneme sa tak dierkovaniu, nutnému pre pribíjanie štítkov klinčekmi, ktoré je podľa nás znehodnotením “numizmatickej “ hodnoty klasicky razených STAMPIEK. Ak by si chcel niekto STAMPKY pribiť, môže si sám bez problémov potrebné otvory preraziť. Priemer štítkov je 4 cm. Doporučená predajná cena je 1,90 Eur vrátane DPH.

STAMPKY sú umiestnené na Turistických známkových miestach a samozrejme aj na webových stránkach TURISTICKÝCH ZNÁMOK. STAMPKY sú alternatívou pre turistov, ktorí “ dreveným kolieskam “neprepadli a orientujú sa na kovové štítky.

STAMPKY sú členené pomocou existujúcich geografických celkov, ktoré sú mnohým turistom dôverne známe ( pohoria, pahorkatiny, nížiny), sú ale používané menej a v praxi bývajú často nazývané rôznymi chránenými krajinnými oblasťami, združené do väčších regiónov a pod. Zberateľská hra by mala prispieť k lepším vedomostiam zemepisných a geomorfologických útvarov Slovenskej republiky.)

Nové Stampky

Podtatranská kotlina

No. 180 Liptovský Ján

Zobraziť detail
Vysoké Tatry

No. 179 Ski museum T.Lomnica II.

Zobraziť detail
Vysoké Tatry

No. 178 Ski museum T.Lomnica I.

Zobraziť detail