Názov: 75.výročie Cetunského boja
Oblasť: VOJENSKÉ PAMATNÍKY
Popis:

VTZ 75.výročie Cetunského boja je venovaná bojom v 2.sv.vojne v r.1945

Predajné miesta:

-country saloon Cetuna