Názov: 75 rookv od založenia 1.samostatného práporu lyžiarov samopalníkov vo Vysokých Tatrách
Oblasť: VOJENSKÉ PAMATNÍKY
Popis:

VTZ je venovaná založeniu 1.sam.práporu lyžiarov samopalníkov počas oslobodzovania Československa v 2.svetovej vojne.