Názov: Putovná TZ pre rok 2020 310 rokov od spustošenia Sitnianskeho hradu Kuruckými vojskami
Oblasť: ŠTIAVNICKÉ VRCHY
Predajné miesta:

No.640 chata Andreja Kmeťa na Sitne