Názov: 3. stretnutie zberateľov turistických známok na Slovensku
Oblasť: DREVENÉ KOSTOLÍKY