Názov: 100 rokov časopisu Krásy Slovenska
Oblasť: NEZARADENÉ
Popis:

VTZ je vydaná k 100. výročiu vydania časopisu.

Predajné miesta:

 Kováčova Vila No.54

sídlo TZ Uloža 124