No. 532 - Hrubá Kopa

Predajné miesta

- recepcia v Šindľovci

- Žiarska chata

- bufet Roháčska dolina

Galéria