No. 528 - Hrubý vrch

Predajné miesta

- recepcia v Šindľovci

- bufet Roháčska dolina

Galéria