No. 127 - Juráňova dolina

Predajné miesta

- TIK Zuberec

- bufet Roháčska dolina

Galéria