No. 476 - Prameň Hrona - Telgárt

Predajné miesta

-koliba pod Kráľovou hoľou Telgárt pri lyžiarskom stredisku.

www.skitelgart.sk

Galéria