No. 617 - Smutné sedlo

Predajné miesta

- recepcia v Šindľovci

- Žiarska chata

- bufet Roháčska dolina

Galéria