No. 223 - Starý hrad

Predajné miesta
- pokladňa hradu Strečno

Galéria