No. 569 - Tatranské plesá - Popradské pleso

Predajné miesta

- Majláthova chata

Galéria