No. 657 - Turniansky hrad

Predajné miesta

- bufet na parkovisku pred vstupom do tiesňavy (denne 10.00 - 21.00)

- info Košice od 1.júla

Galéria