No. 656 - Zádielska tiesňava Cukrová Homoľa

Predajné miesta

- bufet na parkovisku pred vstupom do tiesňavy (denne 10.00 - 21.00)

- info Košice od 1.júla

Galéria