500 rokov od vzniku Starých hôr

Výročné známky - 2017
Kategória STAROHORSKÉ VRCHY
Predajné miesta

- devocionalií pri kostole