500 rokov oltára majstra Pavla v Levoči

Výročné známky - 2017
Kategória HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE
Predajné miesta

- info Levoča

- pokladňa Baziliky sv. Jakuba