Putovná Turistická známka

Je umiestňovaná po dobu jedného roka na jednom z existujúcich známkových miest. Zberateľsky cenná známka je dodávaná zdarma pri zakúpení Turistickej známky.

Na mape