3. stretnutie zberateľov turistických známok na Slovensku

Výročné známky - 2020
Kategória DREVENÉ KOSTOLÍKY

Galéria