Výročné známky - 2020

Výročné známky sú umiestnené na vybraných miestach pri významných výročiach, festivaloch, výstupoch na vrcholy, diaľkových pochodov, turistických prechodov a kultúrnych či iných akciách. Je možné ich získať len po dobu ich konania, maximálne behom jedného roka.

Na mape