75.výročie Cetunského boja

Výročné známky - 2020

VTZ 75.výročie Cetunského boja je venovaná bojom v 2.sv.vojne v r.1945

Kategória VOJENSKÉ PAMATNÍKY
Predajné miesta

-country saloon Cetuna

Galéria